Magazine Hoger-op

In ‘Hogerop’ willen we op een veelzijdige manier het evangelie doorgeven in al zijn volheid tot geestelijke opbouw en verdieping:

  • Het magazine wil niet alleen het fundament van het geloof brengen, al is dat op zijn tijd ook heel goed en nodig. Het werk van Jezus aan het kruis blijft voor ons de basis, waar we op vertrouwen voor onze redding van de dood tot eeuwig leven en de verlossing van onze zonde door Zijn bloed.
  • Wij zien de doop in en vervulling met de heilige Geest als onmisbaar ‘startkapitaal.’ Door Gods werking in ons en door ons heen kan de gemeente worden opgebouwd. Ook krijgen we kracht van God tot vrijmoedigheid om naar buiten uit te getuigen en visie voor zending te hebben.
  • De geestelijke strijd in de hemelse gewesten tegen demonen en onze wandel zowel op aarde als in de hemelsferen hebben wij duidelijk voor ogen. Wij leven één leven in twee werelden tegelijk: de geestelijke en de natuurlijke wereld.
  • Wij hebben mogen ontdekken dat het van groot belang is uit te gaan van een zuiver beeld van God, een gezond beeld van onszelf als mens en een scherp beeld van satan.
  • Wij geloven in en verlangen naar de genezing van de gehele mens naar geest, ziel en lichaam en de bevrijding van gebondenheden door demonen, waar ook een kind van God door gehinderd kan worden in zijn ontwikkeling. Gebed en oplegging van handen spelen daarbij een grote rol.
  • Het magazine is behulpzaam in de geestelijke groei van christenen naar volwassenheid. Wij strekken ons - met de kracht van de Geest - ernaar uit om zonen van God te worden, die samen met Jezus de zuchtende schepping gaan herstellen.
  • Wij bouwen steeds op het Woord van God, zoals dat vervat is in de Bijbel, in het bijzonder in het nieuwe testament.

Het Magazine automatisch thuisgestuurd krijgen?

Een persoonlijk mailtje naar redactie@hoger-op.nl is voldoende om het blad gratis te ontvangen via de verzendlijst.

Magazine:
Index
Trefwoordenlijst

Bijgewerkt tot 31-5-2024