Links

Hieronder staan links naar diverse gelieerde websites die dit evangelie ondersteunen met aanvullende informatie.

 

Website/Link Omschrijving
http://www.krachtvanomhoog.nl Alle jaargangen van dit tijdschrift van 1937-1996
http://www.rhemaprint.nl Boeken en brochures van J.E. van den Brink
https://www.ruurdvisser.nl Een aantal verzamelde artikelen uit Levend Geloof
https://dscpl.nl Website Eljakim Nuijten
https://www.verdiepingenaansporing.nl Website van Jildert de Boer
https://www.openbaring.nu ‘Openbaring van Jezus Christus’ J.E. van den Brink, in modern Nederlands overgezet door Jan de Goede en eveneens bewerkingen van hem van 'De betekenis van de doop', 'Erfzonde of duivelswerk?', 'Het Koninkrijk der hemelen' en 'Geestelijk Israël'
https://www.kracht-en-liefde.nl Boek ‘Dynamische kracht door de doop in de Geest’ door Riemer de Graaf, in modern, Nederlands bewerkt door Jan de Goede
https://www.holyhome.nl/berg_der_goden.pdf Het boek 'De berg der goden' digitaal als pdf door Frits Roos
https://www.kdh-infotheek.nl
https://www.koninkrijkderhemelen.nl
Infotheek van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen en een aantal artikelen uit Kracht van Omhoog
https://phos.nl itgever van de boekenserie 'Gods plan met mensen' door Cees Visser