WAT IS HET ‘VOLLE EVANGELIE?’

 
De volle raad van God

De term ‘volle evangelie’ wil zeggen: het volledige evangelie, zoals dat oorspronkelijk in de Bijbel is bedoeld. Daarbij sporen we mensen aan om de volle, bijbelse boodschap in eigen leven toe te passen, zodat het tot daadwerkelijke levensverandering ten goede leidt. We roepen mensen - in het bijzonder christenen -  op serieus met en naar de Bijbel te leven en dat elke dag in hun leven toe te passen.

Het ‘volle evangelie’ wil - kort gezegd - aangeven dat Gods woord, zoals Jezus Christus het voorleefde,  wordt verkondigd en in de praktijk gebracht in gemeenten en in ieders persoonlijk leven. Daarbij hoort ook genezing van zieken en bevrijding van demonen.

Een verlangen naar meer van de Heer

Termen als het ‘volle evangelie’ en ‘het Koninkrijk der hemelen’ (waarover Jezus Christus spreekt in  Matth. 13) worden werkelijkheid als je er naar leeft, net als Jezus Christus. Als je consequent zo leeft, wordt je vol van Jezus Christus, wordt Hij zichtbaar in je leven, door hoe je leeft.

Deel willen hebben aan het ‘volle evangelie’ zegt iets van een diep verlangen vanuit het hart naar meer van de Heer. Hoe heerlijk is het als wij gegrepen zijn door alle heerlijkheden die de Heer voor ons in petto heeft! De Bijbel heeft het over “de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus (Ef. 4:13, NBG-vert.).

Het volle evangelie: een gebeuren in de praktijk

Een concrete tekst is bijvoorbeeld : “En ik weet, dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen” (Rom. 15:29, NBG-vert.). Die volle zegen is bedoeld voor elk mens en bereikbaar voor ieder die Jezus Christus op Zijn woord gelooft. Hoewel het mooi is, dat er geleerd, gegroeid en geoefend kan worden in zogeheten ‘volle evangeliegemeenten’ is het ‘volle evangelie’ vanzelfsprekend beschikbaar voor elk mens die er honger en dorst naar heeft.

En zogenoemde ‘volle evangelie christenen’ zullen in de praktijk dienen te laten zien en uitleven wat hun boodschap inhoudt. “In het Woord was het leven en het LEVEN was het licht van de mensen” (Joh. 1:4). Hoe belangrijk en nodig is het daarom niet alleen het evangelie van God, maar ook ons eigen leven mede te delen (1 Thess. 2:8, NBG-vert.).

Laten we gehoor geven aan de bijbelse oproepen als: ‘wandelen en strijden in de hemelse gewesten’ (Ef. 6) en “klim hierboven (= ‘hogerop’), dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren wordt” (Openb. 4:1, NBV21), zoals eenmaal tot Johannes gesproken werd.

Zorg ervoor dat je op de hoogte raakt van wat zich afspeelt in de geestelijke, onzichtbare wereld van engelen en demonen achter de schermen van onze aardse werkelijkheid. Je mag op je hoogte treden, strijden en heersen over de geestelijke vijanden die aanvallen in je eigen levensgebied, om ze te overwinnen.

Wij willen Gods denken overnemen door ons geestelijk ‘hogerop’ te verheffen en van daaruit de goddelijke ‘hemelsferen’ in ons leven op aarde openbaren, zodat we veranderen - in karakter, houding en gedrag - naar het beeld van Jezus Christus. Alleen zo krijgt het ‘volle evangelie’ gestalte in onze levens en wordt Gods waarheid werkelijkheid in ons leven tot zegen van anderen om ons heen!

Ga daarom leven als wedergeboren of herboren mensen die het hemelse zoeken en dat op aarde omzetten, zodat het ‘volle evangelie’ in eigen leven en dat van anderen vruchtdraagt.

Zo’n leven ‘hogerop’ heeft God ook voor jou bedoeld!

Jildert de Boer