HET VOLLE EVANGELIE IN AL ZIJN VOLHEID BRENGEN


Aanmatigend houding? Hoe wij in de natuurlijke wereld wandelen

Is het evangelie niet in zichzelf ‘vol’? Zeker! Klinkt het niet aanmatigend, pretentieus of zelfs arrogant als wij zeggen of schrijven dat we het volle evangelie willen brengen? Dat mag dan misschien zo klinken, maar wij willen in ons dagelijks leven op aarde de weg van nederigheid en zelfverloochening gaan (Luk. 9:23). Het gaan van de onderste weg zal ons sieren in de natuurlijke wereld. Als we zó leven kunnen we een heleboel moeilijkheden die vóórkomen in de gemeente en in het intermenselijk verkeer in het algemeen vermijden en overwinnen.

Bijbelse volheid langs de weg van strijd in de geestelijke wereld

Het woord ‘volle’ ontlenen wij aan de bijbelse gegevens die daarover spreken en wij willen die volle raad van God verkondigen (Hand. 20:27). Daarom gaan wij in de geestelijke wereld de weg die verder omhoog voert (1 Kor. 12:31). Dat is de weg die dwars door de strijd tegen de demonen in de hemelsferen heen voert naar de openbaring van de volwassen en volgroeide zonen van God. Met als doel om samen met de Heer de zuchtende schepping te bevrijden en te herstellen (Rom. 8:19-22). Wij hebben al de volheid verkregen in Hem (Kol. 2:10). En wij hebben geloof gegrepen om te komen met een volle zegen van Christus (Rom. 15:29). Wij hebben uit Zijn volheid genade op genade ontvangen (Joh. 1:16).

Eerste en tweede genade

Dat wil zeggen dat wij niet alleen geloven in de ‘eerste genade’ dat God ons in Jezus Christus vergeving van zonden geeft, als wij ons bekeren tot Hem en wedergeboren worden, om een discipel of volgeling van Hem te zijn. Maar ook de ‘tweede genade’ als wij gedoopt worden in heilige Geest en vervuld worden met die Geest in de dagelijkse praktijk. Waartoe? Om de zonde in ons leven te overwinnen en de kracht te ervaren om van Hem te getuigen.

De weg naar het doel ondanks tegenstand van de boze

En: “dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is” (Ef. 4:13). Dat ligt in het verlengde van: het bereiken van de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus (Ef. 4:13). Het is de weg die naar het volkomene voert (Hebr. 6:1). Geen wonder dat de boze ons fel aanvalt en wij zullen onszelf daarom bewapenen (Ef. 6:10-18), om de goede strijd van het geloof te strijden (1 Tim. 6:12).

Vernieuwing van denken en leven

Daarnaast valt er veel moois aan zegen van de Heer te genieten en te beléven. In onze gemeenten gaat het niet om het ‘cultiveren’ van ons gevoel in de eerste plaats, hoewel gevoel er mag zijn als wij de Heer loven en prijzen (Ps. 103:1). Maar wij geloven bovenal in de vernieuwing van ons denken (Rom. 12:2) en de vernieuwing van ons leven tot zegen van de mensen om ons heen. In verzoekingen leren we om ‘nee’ te zeggen en niet het vlees te koesteren, te vertroetelen en te voeden (Rom. 13:14), maar de boze te weerstaan en hem geen voet te geven (Ef. 4:27).

De werken van Jezus gaan doen: genezing en bevrijding

In het volle evangelie geloven we dat we bezig mogen zijn met het voortzetten van de werken van Jezus, met Zijn methode en remedie. Wij geloven in genezing van zieken en in bevrijding van demonen in deze tijd, want ook kinderen van God kunnen op een bepaald gebied in hun leven gebonden zijn. Daarbij spelen handoplegging en met gezag in de naam van Jezus handelend optreden een grote rol. Het betreft de tekenen die de gelovigen volgen en waarmee de Heer het Woord bevestigt (Marc. 16:17-20). We zijn er - al doende en lerende - mee onderweg en willen er meer en meer van te pakken krijgen! Bent u ook gegrepen geraakt van het volle evangelie? Daarom weer een impuls tot geestelijke opbouw zodat we in ontwikkeling blijven, want stilstand is achteruitgang! 

Jildert de Boer