Klik in onderstaande tabel op:

   voor de uitgangstekst en een korte samenvatting van de prediking

   om de prediking te beluisteren

  om de liederen te beluisteren die tijdens de bijeenkomst gezongen zijn

  voor de Arabische vertaling van de prediking
         (met Nederlands op het linker kanaal en Arabisch op het rechter kanaal)
videosmall-2.gif  om de video van de prediking te zien (niet te downloaden)

Op deze pagina leest u onder:

http://www.krachtvanomhoog.nl de sprekers voor de bijeenkomsten op zondagochtend
- Open Ochtend de datums waarop we de Open Ochtend houden
- Bijbelkring de datums waarop de Bijbelkring wordt gehouden
- Alpha - Students de datums waarop de Alpha-cursus voor Studenten wordt gehouden
- Specials de datums waarop we een bijzondere bijeenkomst houden

Voor de Kids en Tieners staan onder:

- Kidsclub de datums van de Kidsclub
- Tieners de datums van het Tiener programma